14 серпня 2013 року відбулася робоча зустріч з заступником Голови Державного агентства з управління зоною відчуження Проскурою Миколою Івановичем та керівниками підрозділів ДП «НДІБМВ»

Шукаємо точки дотику

Так визначив мету робочої зустрічі керівників підрозділів Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ» з заступником Голови Державного агентства з управління зоною відчуження Проскурою Миколою Івановичем, директор ДП «НДІБМВ» Мороко Олександр Борисович.


«Надзвичайно важливо аби ми почули один одного — «наука» й «виробництво». Визначили спільні цілі та поставили певні завдання. Задачі, які стоять перед Держагенством управління зоною відчуження постійно потребують інноваційних розробок, наукових підходів до їх вирішення. Ми маємо що запропонувати. Є чимало запатентованих  винаходів, наукових рішень, які буквально чекають свого впровадження. Важливо дати їм життя!», — відкрив засідання Олександр Борисович і запросив присутніх колег до конструктивної, відвертої розмови.

DSCN3656Микола Іванович Проскура презентував діяльність та структуру Держагентсва: «Вирішення всіх питань в зоні відчуження входить до нашої компетенції . Серед них комплекс питань по радіаційним відходам, очищення забруднених територій в яких проживають люди — Житомирській, Чернігівській, Київській та інших областях та багато інших. Працюють спеціальні державні програми», — анонсував та детально розповів про потреби забезпечення виконання державних завдань заступник Голови.
Учасники зібрання обговорили Концепцію Загальнодержавної програми поводження з радіоактивними відходами.
— Проблема поводження з радіоактивними відходами, особливо їх зберігання і захоронення, та захисту населення і навколишнього природного середовища від їх негативного впливу є однією з найважливіших у сучасній Україні, яка має розвинуту атомну енергетику і широко використовує радіоактивні матеріали в різних галузях виробництва. Стан зберігання РАВ на АЕС відповідає вимогам радіаційної безпеки. Але зазначені сховища є тимчасовими, і їх обсяги не розраховані на можливе продовження термінів експлуатації енергоблоків АЕС. Значна частина РАВ, що утворились внаслідок Чорнобильської катастрофи, зберігається в умовах, що не відповідають сучасним вимогам норм радіаційної безпеки, — констатував Микола Іванович.
DSCN3655В свою чергу заступник директора з науки Юрій Миколайович Червяков познайомив Проскуру з діяльністю підрозділів наукового закладу, її історією та здобутками та можливостями вирішення загальнодержавних проблем у сфері поводження з радіоактивними відходами.
—  Науковий заклад історія якого сягає у далекий 1928 рік зібрав портфель пропозицій від наукової еліти України. Розробка нових і удосконалення існуючих технологій виробництва будівельних матеріалів,проектів будівництва та реконструкції підприємств будівельних матеріалів, експертна оцінка проектних рішень в галузі – не повний перелік видів діяльності, якими займається інститут. Впродовж  біль як восьми десятиліть інститут розробляє нормативну інформацію в галузі (стандарти, технічні умови), здійснює технологічні, сертифікаційні випробування сировини з виготовленням експериментальних зразків матеріалів та виробів. Не менш важливим напрямком діяльності інституту є підготовка галузевих, наукових кадрів. Так, усі бажаючі мають можливість здобути вчену ступінь, навчатись в аспірантурі за спеціальностями 05.23.05 « Будівельні матеріали та вироби» та 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів» . Проведення маркетингових досліджень, техніко-економічного аналізу роботи підприємства, організація робіт із сертифікації, санітарно-епідеміологічних та радіологічних досліджень – важливі напрямки діяльності, перелік яких можна продовжити.

DSCN3659Для пошуку спільних можливостей обидві сторони у відвертій та конструктивні розмові шукали можливості для об’єднання зусиль. Більш детально про діяльність кожної лабораторії доповідали Страшук С.В. завідувач науково-дослідної лабораторії силікатних матеріалів, Націєвський С.Ю. – в.о. завідувача лабораторії полімерних, покрівельних і теплоізоляційних матеріалів, Волошина Т.М. – т.в.о. завідувача лабораторії будівельних матеріалів спеціального призначення, Дмитренко Н.Д. – с.н.с. лабораторії фізико-хімічних досліджень, будівельної кераміки і енергозбереження;
Кожна лабораторія в інституті  має колосальні можливості і необхідно використати на повну потужність, — погодились присутні і вирішили підписати меморандум про співпрацю. Наступним кроком співпраці двох державних структур стане спільне  вироблення  пропозицій щодо проведення  роботи зі створення сховищ для зберігання і захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ.DSCN3658

Подібні статті