4 вересня ц.р. Київському національному університеті будівництва і архітектури відбудлась робоча зустріч.

4 вересня ц.р. Київському національному університеті будівництва і архітектури відбулась робоча зустріч декана будівельно-технологічного факультету, доктора технічних наук,  професора, завідувача кафедри технології будівельних конструкцій і виробів


ГОЦА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА   з  директором  ДП «НДІБМВ»   МОРОКО ОЛЕКСАНДРОМ  БОРИСОВИЧЕМ,   на якій були обговорені шляхи співпраці вищої школи та науково-дослідного інституту,

Декан  будівельно-технологічного факультету,доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів, заслужений працівник освіти України,  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки   ГОЦ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ та директор ДП «НДІБМВ»   МОРОКО ОЛЕКСНДР БОРИСОВИЧ

На  Будівельно-технологічному факультеті КНУБА   розробляються надзвичайно цікаві та перспективні напрями. Ведеться підготовка кандидатів  і докторів наук . Співробітники кафедри регулярно виступають з доповідями на наукових конференціях і семінарах, вони трудяться, щоб виховати і навчити нове покоління висококваліфікованих фахівців , це їх величезний внесок у розвиток наукових знань з різних напрямків будівельного матеріалознавства .

Наука в навчальному процесі — традиційна особливість навчального процесу на факультеті, тому пропозиція директора Науково -дослідного і проектного інституту будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ) О.Б.Мороко про притягнення студентів КНУБА на виробничу практику в лабораторії НДІБМВ, здалося Декану факультету, доктору технічних наук, професору Гоцу В.І. дуже перспективним. Адже, з одного боку, стоїть завдання щорічно оновлювати і актуалізувати теми дипломних проектів і робіт з урахуванням розвитку і вдосконалення будівельного виробництва. Так дипломний проект повинен містити елементи нових інноваційних рішень, а дипломна наукова робота — наукові розробки.  А, з іншого боку, для НДІБМВ  така співпраця дасть можливість організувати підготовку фахівців для лабораторій інституту .

Також було розглянуто пропозицію редактора Всеукраїнського науково — технічного і виробничого журналу «Будівельні матеріали та вироби» Сучковій  О.А. про те , що за результатами захисту кращі  дипломні роботи та проекти повинні бути рекомендовані до публікацій  в журналі. Також запропоновано регулярно розміщувати в журналі публікації наукових статей , основних результатів дисертаційних досліджень аспірантів , здобувачів , докторантів і всіх наукових співробітників факультету , зацікавлених в оприлюдненні результатів своїх досліджень.

Декан  будівельно-технологічного факультету, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів, заслужений працівник освіти України,  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки   ГОЦ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ дав інтерв’ю журналу, яке буде опубліковано в його найближчому випуску.

Подібні статті