Напрямки

Основні напрямки

• розробка нових і удосконалення існуючих технологій виробництва цегли та каменів керамічних, архітектурно-будівельної кераміки, цегли та каменів силікатних, щільного силікатного бетону, виробів з ніздрюватого бетону, крейди, вапна, плитки керамічної, керамічних санітарно-будівельних виробів, каналізаційних та дренажних керамічних труб, кислототривкої кераміки, пористих заповнювачів, полімерних, м’яких покрівельних, гідроізоляційних, теплоізоляційних, теплозвукоізоляційних матеріалів, гіпсу, гіпсового в’яжучого та виробів на його основі, нерудних та неметалорудних матеріалів;
• розробка конструкторської документації нестандартизованого технологічного устаткування для виробництва будматеріалів;
• проведення фізико-хімічних і фізико-технічних випробувань сировинних компонентів і будівельних матеріалів на їх основі;
• проведення технологічних випробувань сировини для будівельних матеріалів з випуском дослідних партій виробів;
• проведення випробувань, в тому числі сертифікаційних, будівельних матеріалів і виробів;
• розроблення нормативних документів на будівельні матеріали і вироби та методи їх випробування;
• розроблення технічних свідоцтв з підтвердження придатності будівельних виробів для застосування в будівництві;
• виконання функцій базової організації з науково-технічної діяльності у сфері промисловості будівельних матеріалів та функцій секретаріату ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали»;
• підготовка наукових кадрів через аспірантуру за спеціальностями 05.23.05 — Будівельні матеріали та вироби і 05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.
Основные направления деятельности НИИСМИ
• Разработка концепций научно-технического прогресса в производстве строительных материалов и изделий
• Экономическая оценка исследовательских и проектных решений в области производства строительных материалов
Разработка новых и усовершенствование действующих технологий строительных материалов
• Разработка проектов новых и реконструкции действующих предприятий строительных материалов
• Разработка систем теплоизоляции зданий из отечественных материалов
• Разработка нормативной документации на строительные материалы и изделия (государственные стандарты, технические условия, технологические регламенты производства строительных материалов и изделий, спецификации и т.д.) и выполнение функций базовой организации по стандартизации
• Разработка конструкторской документации на нестандартизированное технологическое оборудование для производства строительных материалов
• Независимая экспертиза строительных материалов
• Выполнение физических, химических, технических испытаний сырья и строительных материалов на его основе
• Выполнение технологических испытаний сырья для строительных материалов и изготовление экспериментальных образцов таких материалов
• Выполнение сертификационных испытаний строительных материалов и изделий
• Подготовка научных кадров в аспирантуре по специальностям «Строительные материалы и изделия», «Технология тугоплавких и неметаллических материалов»
• Подготовка и реализация научно-технической информации, пропаганда научно-технических достижений
• Организация выставок, семинаров, конференций
• Проведение маркетинговых исследований
• Технико-экономический анализ работы предприятий в рыночных условиях и разработка предложений по повышению их конкурентоспособности.
Основные функции НИИСМИ:
НИИСМИ выполняет функции головной научно-технической организации по разработке технологий таких видов продукции:
• рядового и лицевого керамического кирпича и камня;
• силикатного кирпича, плотного силикатного бетона, ячеистого бетона,
извести, мела;
• керамической плитки, канализационных и дренажных керамических труб,
санитарно-строительных изделий;
• пористых заполнителей (перлита, керамзита, шлаковой пемзы,
шлакового гравия и т.д.);
• полимерных материалов, мягкой кровли, гидроизоляционных и
теплоизоляционных материалов;
• гипса, гипсовых материалов и изделий;
• нерудных и неметаллорудных материалов
НИИСМИ является базовой организацией по стандартизации сырья, строительных материалов и изделий