Розробка першої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:202Х «Будівельні матеріали. Блоки стінові з ніздрюватого бетону. Технічні умови»

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ ХХХХ:202Х «Будівельні матеріали. Блоки стінові з ніздрюватого бетону. Технічні умови»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
В ЄС щодо виробів стінових з ніздрюватого бетону чинним є EN 771-4:2011+А.1:2015  «Specification for masonry units — Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units», який прийнято в Україні як  ДСТУ Б EN 771-4:2016 «Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови»  (EN 771-4:2011+A.1:2015, IDT).
В національному стандарті долучено вимоги до виробів стінових з неавтоклавного газобетону та  пінобетону. Конкретизовано вимоги до міцності та теплопровідності бетону виробів  в залежності від середньої густини у сухому стані,  стійкості до почергового заморожування/відтавання, усадки до висихання тощо.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали»;
Державне підприємство “Український науково-дослідний і проектно-
конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів “НДІБМВ”
04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 68;  тел./факс: (044) 425-56-32
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: labbmsp@ukr.net
Завантажити ДСТУ ХХХХ:202Х «Будівельні матеріали. Блоки стінові з ніздрюватого бетону. Технічні умови» можна за посиланням.

Подібні статті

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *