Технічний комітет стандартизації 305

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
(наказ Мінрегіонбуду України від 21.07.2011р. №81)


Коди згідно з 
ДК 004:2008 (УКНД)

Назва

91 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО
91.100 Будівельні матеріали (за виключенням скла для будівництва) в частині:
91.100.01 Будівельні матеріали взагалі в частині методів контролю, оцінки відповідності будівельних матеріалів
91.100.10 Цемент. Гіпс. Вапно. Будівельні розчини
91.100.15 Мінеральні матеріали та вироби
91.100.23 Керамічна плитка
91.100.25 Теракотові вироби для будівництва
91.100.30 Бетон і вироби з бетону в частині: дрібноштучних бетонних виробів і ніздрюватого бетону
91.100.40 Вироби з цементу, армованого волокном в частині: листів та труб
91.100.50 Сполучальні речовини. Ущільнювальні матеріали
91.100.60 Тепло- та звукоізоляційні матеріали.
91.100.99 Інші будівельні матеріали в частині полімерних матеріалів

ТК організовує та здійснює такі роботи:

 • розробляє, розглядає, погоджую і готує до затвердження проекти державних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів, стандартів організації (СОУ), технічних умов (ТУ) та інше;
 • супроводжує, переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, проводить експертизу проектів НД, розглядає та надає пропозиції до проектів будівельних норм, а також, за дорученням центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та містобудування, готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;
 • розробляє державні і міждержавні стандарти, гармонізовані з міжнародними і регіональними;
 • визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;
 • співпрацює з технічними комітетами в суміжних сферах діяльності;
 • співпрацює з підприємствами (організаціями) — користувачами стандартів, зокрема з об’єднаннями споживачів, випробувальними центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, іншими зацікавленими сторонами;
 • розробляє частину проекту програми робіт із стандартизації за закріпленими об’єктами стандартизації або сферами діяльності;
 • розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх перегляд чи скасування.

ПІДКОМІТЕТИ ТК:

 1. Теплоізоляційні та теплозвукоізоляційні матеріали;
 2. Полімерні, гідроізоляційні та м’які покрівельні матеріали;
 3. Керамічні матеріали;
 4. Силікатні матеріали, вапно, крейда;
 5. Заповнювачі, будівельні суміші та дрібноштучні бетонні вироби;
 6. Гіпс, гіпсове в’яжуче та вироби на його основі;
 7. Цемент і волокнистоцементні вироби;
 8. Камінь природний та вироби з нього.