Обговорення проекту ЗУ «Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу»

Останній день осені був ознаменований палким обговоренням проекту ЗУ «Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу», що відбулося у стінах Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, що схвалений Мінрегіоном проект Закону передбачає визначення основних вимог до будівель і будівельних виробів, а також врегулювання процедури оцінки їх відповідності встановленим вимогам. В його основу покладено положення Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року.

Модераторами заходу стали Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна та заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

У заході взяли участь представники Мінрегіону (автори обговорюваного законопроекту), представники Державної регуляторної служби України, інших органів державної влади, а також представники Конфедерації будівельників України, Будівельної палати України, провідних науково-дослідних інститутів та експерти.

Під час обговорення відчувався високий градус диспуту. Було висловлено багато конструктивних зауважень до законопроекту та його недоліків в аспекті визначення термінології, вирішення процедурних питань, протиріч, які можуть виникнути у застосуванні його деяких норм.

За результатами обговорення майже усі учасники обговорення підкреслили важливість та необхідність прийняття цього законопроекту для будівельної галузі та України в цілому. Вирішили, що зазначеній робочій групі з залученням Урядового офісу з питань європейської інтеграції при КМУ необхідно опрацювати наявні зауваження до законопроекту з метою вивчення доцільності внесення відповідних змін.

Обговорення у громадській площині такого вкрай важливого для будівельного ринку законопроекту є критерієм його якості та ефективності у застосуванні. Саме через це Конфедерація активно сприяє публічному опрацюванні цих питань із залученням органів державної влади, професійних об’єднань, науково-дослідних інститутів.

Метою Конфедерації є сприяння у забезпеченні прозорості процедур у будівельній галузі.

Разом ми будуємо Україну!

lyapina_parckhaladze dyuzhilova dyuzhilova_2 dyuzhilova_karmazin_lyapina_farenyuk

Подібні статті

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *