Розробка і експертиза технічних умов (ТУ) і ДСТУ на виробництво будматеріалів і виробів

        Відповідно до вимог чинного українського законодавства серійне і масове виробництво будівельних матеріалів, виробів і систем має здійснюватися на підставі нормативно-технічної документації — державних стандартів (ДСТУ), або технічних умов (далі — ТУ), узгоджених в установленому порядку з органами держнагляду і зареєстрованих на державному рівні ДП «Укрметртестстандарт ».

      ДП «НДІБМВ» розробляє ДСТУ та ТУ відповідно до ДСТУ 1.3: 2004 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов».                     Розробка ТУ проводиться в термін від 2 до 10 місяців (в залежності від обсягу робіт і погоджень), і включає наступні етапи:

  1. Ознайомлення з вихідними даними і розробка технічного завдання на розробку ТУ, що встановлює вимоги замовника ТУ на продукцію, яка буде проводитися.
  2. Проведення комплексу фізико-механічних випробувань зразків продукції, яка буде проводитися, згідно діючих нормативних документів.
  3. Розробка першої редакції ТУ, яка обов’язково включає такі розділи:

— Область застосування;
— Нормативні посилання;
— Технічні вимоги (параметри і розміри, основні показники і характеристики, вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів, комплектність, маркування, упаковка)
— Вимоги безпеки;
— Вимоги до охорони навколишнього середовища, утилізацї товару;
— Правила прийому;
— Методи контролю (випробування, аналізу, вимірювання);
— Транспортування і зберігання;
— Вимоги до експлуатації, ремонту, керівництво по застосуванню тощо;
— Гарантії виробника.

4. Узгодження ТУ з органами держнагляду, розробка другої редакції ТУ з урахуванням зауважень профільних організацій, затвердження ТУ замовником.
5. Супровід державної експертизи (технічної перевірки) і узгодження ТУ з Мінрегіоном України.

             Також проводимо державну експертизу ТУ або нормативних документів державного рівня. Експертиза ТУ проводиться протягом 1-1,5 місяців і включає такі етапи:

· Отримання від замовника вихідних даних — першої або другої редакції ТУ (або ДСТУ) і пояснювальної записки;

· Аналіз отриманого документа і його перевірка з формуванням зведеної таблиці зауважень і пропозицій до розробника документа;

· Передача зауважень замовнику-розробнику документа, отримання відповіді на них і виправленої, згідно зауважень редакції документа;

· Розгляд експертами наданих документів і складання висновку про технічну перевірку документа (позитивного або негативного) з метою його передачі одному з профільних технічних комітетів при Мінрегіон України.

         На базі інституту функціонує технічний комітет (ТК) 305 «Будівельні вироби і матеріали», який проводить науково-технічний супровід розробки, а також затвердження ТУ за своїм профілем.

За останні роки інститутом були проведені роботи по розробці і експертизі ТУ на замовлення таких компаній як ТОВ "КНАУФ Гіпс Київ", ПАТ "Івано-Франківськцемент", ТОВ "Магма Індустрія", ТОВ "Аерок", ТОВ "Моноізол", ЗАТ "Калинівський завод Будперліт ", ТДВ" СІНІАТ ", ТОВ" Орієнтир-Буделемент ", ПАТ" Житомирський комбінат силікатних виробів ", ТОВ" Коронахім ", ТОВ" Фібромакс-СВС ", ТОВ" СРП ВТК ", ТОВ" завод "Дніпровська хвиля", ПП "Аліоні", ТОВ "Інженерно-консультаційний бюро" Інгеніум" і.т.д.

 

Подібні статті

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *